София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 114

За нас

Информация за фирмата

УДОСТОВЕРЕНИЯ:

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ВИСОКОТО СТРОИТЕЛСТВО, ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ТРЕТА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЕТА ГРУПА – ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СМР

СЕРТИФИКАТИ:

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙСНОСТИ: ISO 9001:2008

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙСНОСТИ: ISO 14001:2005

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙСНОСТИ: ISO 18001:2007

Оглед

Оглед и изготвяне на оферта